Search    ENTER KEYWORD
MSDS Material Safety Data Sheet
CAS

39148-24-8
27458-92-0

File Name: 39148-24-8_v1.asp

                    Bezpe─Źnostn├Ż list
Dátum vyhotovenia: 30/3/2000 Strana:1z 6
Dátum prepracovania: 26.10.2004
D├ítum vytla─Źenia: 11.1.2005 Aliette 80 WP
1. Identifik├ícia l├ítky/pr├şpravku a dovozcu/v├Żrobcu
1.1 Chemick├Ż n├ízov ALIETTE 80 WP
l├ítky/obchodn├Ż n├ízov
pr├şpravku
1.2. Doporu─Źen├Ż ├║─Źel pou┼żitia Fungic├şd
1.3. Obchodn├ę meno a s├şdlo Bayer spol. s r.o., Viktor├şnova 1, 821 08 Bratislava
dovozcu Telef├│n : +421-2-50205950
Fax : +421-2-50205945
1.4. Obchodn├ę meno a s├şdlo Bayer CropScience UK Limited
zahrani─Źn├ęho v├Żrobcu Hauxton, Cambridge, CB2 5HU, Anglicko

1.5. Toxikologick├ę informa─Źn├ę Ties┼łov├ę volanie: telef├│n: + 01277 301125
stredisko fax: + 01223 872142
Ofici├ílny poradn├Ż ├║rad 0800 220876 ( 24 hod UK )
+44 1603 242424 ( 24 hod zahrani─Źn├ş)

Slovensk├í republika: Toxikologick├ę informa─Źn├ę centrum - Klinika
pracovn├ęho lek├írstva a toxikol├│gie, ─Äumbiersk├í 2, 831 01
Bratislava
Telef├│n: (+421) (0)2 54774166

2. Chemick├ę zlo┼żenie / ├║daje o nebezpe─Źn├Żch zlo┼żk├ích
2.1. Chemick├í charakteristika Dispergovate─żn├Ż pr├í┼íok (WP) s obsahom:
Fosetyl Al ÔÇ? 800 g/kg (aluminium-tris-O-ethylfosfon├ít hlinit├Ż)
2.2. Nebezpe─Źn├ę komponenty

N├ízov Obsah ─î├şslo CAS Rizikov├ę ─î├şsla
symboly R viet
Fosetyl-Al 80 % 39148-24-8 Xi, N R41, 52/53
Ethoxylovan├Ż alkohol 1-5 % Xi R 36/38
Isotridecanol 1-5 % 27458-92-0 Xi, N R38, 50/53

2.3. Ďalšie informácie

3. Inform├ície o mo┼żnom nebezpe─Źenstve:

4. Pokyny pre prv├║ pomoc
4.1. Obecne:
Opusti┼ą zamoren├Ż priestor. Okam┼żite odstr├íni┼ą kontaminovan├ę ─Źasti odevu. Ak sa prejavia
zdravotn├ę probl├ęmy alebo v pr├şpade pochybnost├ş upovedomi┼ą lek├íra a poskytn├║┼ą mu inform├ície
z tohoto listu.
4.2. Pri nad├Żchan├ş:
Opusti┼ą zamoren├Ż priestor, ponecha┼ą v k─żude, zabezpe─Źi┼ą lek├írsku pomoc.
4.3. Pri zasiahnut├ş poko┼żky:
Odstr├íni┼ą kontaminovan├Ż odev, zasiahnut├ę miesto om├Żva┼ą vodou a mydlom. V pr├şpade
podr├í┼żdenia poko┼żky vyh─żada┼ą lek├írsku pomoc.
4.4. Pri zasiahnut├ş o─Ź├ş:
Okam┼żite vyplachova┼ą oko pr├║dom ─Źistej vody po dobu aspo┼ł 15 min├║t a vyh─żada┼ą lek├írsku
pomoc.
4.5. Pri po┼żit├ş:
Vypl├íchnu┼ą ├║sta vodou. Nevyvol├íva┼ą zvracanie. Pacienta ponecha┼ą v k─żude a zaisti┼ą lek├írsku
pomoc. Lek├írovi poskytn├║┼ą inform├ície z tohoto listu.
4.6. Informácie pre lekára:
Sympt├│my:
Riziká:
Bezpe─Źnostn├Ż list
Dátum vyhotovenia: 30/3/2000 Strana:2z 6
Dátum prepracovania: 26.10.2004
D├ítum vytla─Źenia: 11.1.2005 Aliette 80 WP
Terapia: Symptomatick├í. Po po┼żit├ş urobi┼ą v├Żplach ┼żal├║dka, potom poda┼ą medicin├ílne uhlie
a s├şran sodn├Ż
5. Pokyny pre pr├şpad po┼żiaru
5.1. Vhodn├ę hasiace prostriedky:
Pr├şpravok je hor─żav├Ż. Ak je zasiahnut├Ż po┼żiarom, je mo┼żn├ę hasi┼ą hasiacou penou, hasiacim
pr├í┼íkom, oxidom uhli─Źit├Żm, vodou len vo forme jemnej hmly.
5.2. Hasiace prostriedky, ktor├ę z bezpe─Źnostn├Żch d├┤vodov nesm├║ by┼ą pou┼żit├ę:

5.3. Upozornenie na ┼ípecifick├ę nebezpe─Źenstv├í pri po┼żiari a hasen├ş:
Zabr├íni┼ą tvorbe a rozv├şreniu prachu.
Pri horen├ş m├┤┼że d├┤js┼ą k v├Żvoju toxick├Żch v├Żparov. Zabr├íni┼ą nad├Żchaniu produktov horenia.
Pou┼żi┼ą izola─Źn├Ż d├Żchac├ş pr├şstroj s uzatvoren├Żm okruhom.
5.4. Ďalšie informácie:
Ak je to technicky vykonate─żn├ę a nie je to sp├Ąt├ę s rizikom, odstr├í┼łte dosia─ż po┼żiarom
nezasiahnut├ę obaly s pr├şpravkom z priestoru po┼żiaru. V opa─Źnom pr├şpade ochladzujte neotvoren├ę
obaly postrekom vodou. Ak je to technicky vykonate─żn├ę, zhroma┼ż─Ćujte hasebn├║ vodu vo
vhodnom priestore alebo kontajneri s pieskom alebo zeminou ─Źi in├Żm vhodn├Żm absorbuj├║cim
materi├ílom; zabr├í┼łte jej ├║niku do kanaliz├ície a okolia..
6. Pokyny pre pr├şpad n├íhodn├ęho ├║niku alebo nehody
6.1. Opatrenia na ochranu os├┤b:
Zabr├íni┼ą v pr├şstupe zvierat├ím a nepovolan├Żm osob├ím.
Zabr├íni┼ą kontaktu s materi├ílom, ktor├Ż unikol z obalov a s kontaminovan├Żmi plochami.
Zabr├íni┼ą nad├Żchaniu prachu a v├Żparov alebo aerosolu.
Ak je zne─Źisten├Ż be┼żn├Ż odev, okam┼żite ho vymeni┼ą a umy┼ą sa. Pri asan├ícii nejes┼ą, nepi┼ą a
nefaj─Źi┼ą, pou┼ż├şva┼ą osobn├ę ochrann├ę prostriedky ┼ípecifikovan├ę v kapitole 8.
6.2. Opatrenia na ochranu ┼żivotn├ęho prostredia:
Zabr├íni┼ą, aby uniknut├Ż pr├şpravok zasiahol dren├í┼że, kanaliz├íciu a vodn├ę toky. V pr├şpade, ┼że tieto
boli zasiahnut├ę, informova┼ą pr├şslu┼ín├Ż vodohospod├írsky org├ín.
6.3. Sp├┤sob ─Źistenia a zne┼íkodnenia:
Uniknut├Ż pr├şpravok pokry┼ą dostato─Źn├Żm mno┼żstvom piesku, zeminy, pil├şn alebo in├ęho vhodn├ęho
materi├ílu. Kontaminovan├Ż absorbent umiestni┼ą vo vhodn├Żch plastov├Żch sudoch a tieto ulo┼żi┼ą
pred likvidáciou na vhodnom schválenom mieste.
6.4. Ďalšie informácie
Inform├ície oh─żadom bezpe─Źn├ęho zaobch├ídzania s├║ uveden├ę v kapitole 7.
Inform├ície oh─żadom doporu─Źen├Żch osobn├Żch ochrann├Żch prostriedkov s├║ uveden├ę v kapitole 8.
Inform├ície oh─żadom likvid├ície zvy┼íkov a odpadov s├║ uveden├ę v kapitole 13.
7. Bezpe─Źnostn├ę pokyny pre zaobch├ídzanie a skladovanie

Manipul├ícia : Nejedzte, nepite a nefaj─Źite pri pr├íci (S 20/21)
Skladovanie : Uchov├ívajte mimo dosahu det├ş (S 2)
Uchov├ívajte oddelene od potrav├şn, n├ípojov a krm├şv (S 13)
Doporu─Źen├Ż obalov├Ż materi├íl : pevn├Ż materi├íl zais┼ąuj├║ci ochranu proti vlhkosti
7.1. Pokyny pre zaobchádzanie:
Zabezpe─Źi┼ą spo─żahliv├║ ventil├íciu. Zabr├íni┼ą tvorbe a rozv├şreniu prachu.
Pri zaobch├ídzan├ş s neporu┼íen├Żmi obalmi nie je potrebn├ę dodr┼żiava┼ą ┼żiadne ┼ípeci├ílne opatrenia;
je potrebn├ę dodr┼żiava┼ą pokyny uveden├ę na obale pr├şpravku. V pr├şpade, ┼że nie je mo┼żn├ę vyl├║─Źi┼ą
expoz├şciu pr├şpravkom, pou┼żi┼ą osobn├ę ochrann├ę prostriedky v s├║lade s kap. 8.
Po ukon─Źen├ş pr├íce a pred jedlom, pit├şm a faj─Źen├şm sa d├┤kladne umy┼ą vodou a mydlom.
Pokyny pre prv├║ pomoc s├║ uveden├ę v kapitole 4, pre hasenie po┼żiaru v kapitole 5.
7.2. Pokyny pre skladovanie:
Skladujte v neporu┼íen├Żch origin├ílnych obaloch na schv├ílenom suchom priestore, ur─Źenom pre
skladovanie pestic├şdov. Zabr├í┼łte pr├şstupu nepovolan├Żch os├┤b. Skladujte oddelene od os├şv, hnoj├şv
a krm├şv. Chr├í┼łte pred vlhkos┼ąou.
8. Obmedzenie expoz├şcie a osobn├ę ochrann├ę pracovn├ę prostriedky
Bezpe─Źnostn├Ż list
Dátum vyhotovenia: 30/3/2000 Strana:3z 6
Dátum prepracovania: 26.10.2004
D├ítum vytla─Źenia: 11.1.2005 Aliette 80 WP
8.1. Doporu─Źen├ę technick├ę a in├ę opatrenia na obmedzenie expoz├şcie:
ÔÇ? zabr├íni┼ą naru┼íeniu obalov a uniknutiu pr├şpravku z obalov po─Źas transportu, skladovania i
─Ćal┼íej manipul├ície
ÔÇ? zabr├íni┼ą rozliatiu pr├şpravku, zabr├íni┼ą rozsypaniu pr├şpravku
ÔÇ? zabr├íni┼ą v pr├şstupe nepovolan├Żm osob├ím
ÔÇ? pou┼ż├şva┼ą doporu─Źen├ę osobn├ę ochrann├ę prostriedky
─Äal┼íie pokyny s├║ uveden├ę v kapitol├ích 4 ÔÇ? 7.

8.2. V├Żrobok obsahuje l├ítky, pre ktor├ę s├║ stanoven├ę nasleduj├║ce najvy┼í┼íie pr├şpustn├ę
koncentr├ície v pracovnom ovzdu┼í├ş:

N├ízov ─î├şslo CAS Obsah Najvy┼í┼íia pr├şpustn├í koncentr├ícia
Priemerná medzná8.3. Doporu─Źen├í met├│da merania l├ítok v pracovnom ovzdu┼í├ş:
8.4. Osobn├ę ochrann├ę prostriedky:
Ochrana d├Żchac├şch Nie s├║ nutn├ę ┼ípecifick├ę opatrenia; zabr├íni┼ą nad├Żchaniu aerosolu alebo
ciest: v├Żparov ÔÇ? pou┼ż├şvajte masku proti prachu
Ochrana o─Ź├ş: Zabr├íni┼ą zasiahnutiu oka. Pou┼żi┼ą vhodn├ę schv├ílen├ę okuliare alebo
schv├ílen├Ż chrann├Ż ┼ít├şt
Ochrana r├║k: Pou┼żi┼ą vhodn├ę schv├ílen├ę gumov├ę rukavice alebo schv├ílen├ę rukavice
z plastu odoln├ęho vo─Źi chemik├íliam
Ochrana tela: Pou┼żi┼ą vhodn├Ż ochrann├Ż pracovn├Ż odev schv├ílen├Ż pre zaobch├ídzanie
s pestic├şdmi
9. Fyzik├ílne a chemick├ę vlastnosti
ÔÇ? skupenstvo pri 20┬░C: pevn├ę (jemn├Ż pr├í┼íok)
ÔÇ? farba: ┼íedo biela
ÔÇ? z├ípach (v├┤┼ła): ne┼ípecifick├í
ÔÇ? hodnota pH: 3,2
ÔÇ? teplota (rozmedzie tepl├┤t)
varu:
ÔÇ? teplota (rozmedzie tepl├┤t) 200 ┬░C (teplota rozkladu)
topenia:
ÔÇ? teplota vzplanutia: > 100 ┬░C
ÔÇ? hor─żavos┼ą: hor─żav├Ż
ÔÇ? samoz├ípalnos┼ą: nie je samoz├ípaln├Ż
ÔÇ? medze v├Żbu┼ínosti: 60 g/m3 ( ve─żmi mal├ę riziko)
ÔÇ? oxida─Źn├ę vlastnosti:
ÔÇ? tenzia p├ír pri 20┬░C:
ÔÇ? relat├şvna hustota pri 0,370 (pr├şpravok)
20┬░C:
ÔÇ? rozpustnos┼ą vo vode pri < 30 sec.
20┬░C:
ÔÇ? rozpustnos┼ą v tukoch
(vrátane špecifikácie
oleja pou┼żit├ęho ako
rozp├║┼í┼ąadlo):
ÔÇ? rozde─żovac├ş koeficient n- 3,0
oktanol / voda:
ÔÇ? hustota p├ír (> vzduch - <
vzduch):
ÔÇ? ─Ćal┼íie ├║daje
Bezpe─Źnostn├Ż list
Dátum vyhotovenia: 30/3/2000 Strana:4z 6
Dátum prepracovania: 26.10.2004
D├ítum vytla─Źenia: 11.1.2005 Aliette 80 WP
10. Stabilita a reaktivita
ÔÇ? podmienky, za ktor├Żch je stabiln├Ż pri be┼żn├Żch podmienkach
v├Żrobok stabiln├Ż:
ÔÇ? podmienky, ktor├Żch je ohe┼ł, vysok├ę teploty
nutn├ę sa vyvarova┼ą:
ÔÇ? l├ítky a materi├íly bez probl├ęmov pre be┼żn├ę materi├íly
s ktor├Żmi sa v├Żrobok
nesmie dosta┼ą do styku:
ÔÇ? nebezpe─Źn├ę rozkladn├ę nebezpe─Źn├ę splodiny horenia ÔÇ? CO, NOX,
produkty:
ÔÇ? ─Ćal┼íie ├║daje
11. Toxikologick├ę inform├ície:
Ak├║tna toxicita:
ÔÇ? or├ílne: LD50 mg/kg (krysa) 8.000
ÔÇ? inhala─Źne: LC50 mg/l 1,83 g/m3 nie je toxick├Ż
ÔÇ? derm├ílne: LD50 mg/kg (krysa) > 5000
ÔÇ? ko┼żn├í dr├í┼żdivos┼ą: Nedr├í┼żdiv├Ż
ÔÇ? o─Źn├í dr├í┼żdivos┼ą: mierne dr├í┼żdi (kr├ílik)
ÔÇ? senzibiliz├ícia:
12. Ekologick├ę inform├ície:
Jedovat├Ż pre ryby
12.1. Odb├║rate─żnos┼ą:

12.2. Biotoxicita:
Ryby LC50 NOEC 428 mg/l pstruh d├║hov├Ż( 96 hod)
Dafnie EC50 NOEC 189 mg/l ( 48 hod)
Riasy EC50 (Scenedesmus subspicatus) 21,9 mg/l (90 hod IC50 )
Bakt├ęrie
12.3. Ďalšie informácie:
Ak├║tna or├ílna toxicita LD 50 ( ka─Źka) > 8000 mg/kg
N├şzka toxicita pre : v─Źely, da┼ż─Ćovky a ostatn├Ż u┼żito─Źn├Ż hmyz

13. Sp├┤sob zne┼íkod┼łovania odpadov:
13.1. Produkt:
Technologicky u┼ż nepou┼żite─żn├ę zvy┼íky pr├şpravku spa─żte vo schv├ílenej spa─żovni vybavenej
dvojstup┼łov├Żm spa─żovan├şm s teplotou 1200-1400┬░C v druhom stupni a ─Źisten├şm plynn├Żch splod├şn.

13.2. Obaly:
Sp├íli┼ą za rovnak├Żch podmienok ako pr├şpravok. Asanovan├ę obaly je mo┼żn├ę recyklova┼ą alebo
ulo┼żi┼ą na schv├ílenej skl├ídke.
14. Informácie pre dopravu:
14.1. Pozemná doprava
14.1.1. Doprava po cestnej komunikácii
ADR Neobmedzene
Pomenovanie:
Trieda:
─î├şslica:
P├şsmeno:
─î├şslo UN:
Rizikov├ę ─Ź├şslo:

14.1.2. Doprava po ┼żeleznici
RID Neobmedzene
Pomenovanie:
Trieda:
Bezpe─Źnostn├Ż list
Dátum vyhotovenia: 30/3/2000 Strana:5z 6
Dátum prepracovania: 26.10.2004
D├ítum vytla─Źenia: 11.1.2005 Aliette 80 WP
─î├şslica:
P├şsmeno:
─î├şslo UN:
Rizikov├ę ─Ź├şslo:

14.1.3. Rie─Źna doprava
ADNR Neobmedzene
Pomenovanie:
Trieda:
─î├şslica:
P├şsmeno:
─î├şslo UN:
Rizikov├ę ─Ź├şslo:

14.1.4. Letecká doprava
ICAO/IATA-DGR Neobmedzene
Pomenovanie:

14.1.5 Zasielanie po┼ítou: dovolen├ę

15. Vz┼ąah k pr├ívnym predpisom
15.1. Klasifik├ícia v├Żrobku neklasifikovan├Ż
15.1.1. Varovn├ę ozna─Źenie pod─ża
zvláštneho predpisu
15.1.2. N├ízvy chemick├Żch l├ítok obsahuje
uv├ídzan├Żch v texte 800 g fosetyl Al
ozna─Źenie obalu:
15.1.3. ─î├şsla a slovn├ę znenie priraden├Żch R viet:

nie s├║ stanoven├ę


15.1.4. ─î├şsla a slovn├ę znenie priraden├Żch S viet:

S 36/37 Pou┼ż├şvajte ochrann├Ż odev a ochrann├ę rukavice
S 45 V pr├şpade ├║razu alebo pri nevo─żnosti okam┼żite vyh─żadajte lek├írsku pomoc ( pokia─ż je
to mo┼żn├ę, predlo┼żte t├║to etiketu)
15.2. In├ę predpisy:
Predbe┼żn├ę opatrenia :
Pri aplik├ícii pou┼ż├şvajte predp├şsan├Ż ochrann├Ż odev, ochrann├ę rukavice a ochrann├Ż ┼ít├şt na tv├ír.
Pred jedlom a po práci si umyte ruky.
Nezne─Źis┼ąujte z├ísoby a zdroje vody chemik├íliami alebo pou┼żit├Żmi kontajnermi.
Usklad┼łujte v origin├ílnych uzavret├Żch kontajneroch na bezpe─Źnom mieste.
N├írodn├ę predpisy:
Na┼Ö├şzen├ş vl├ídy ─îSR ─Ź. 192/88 Sb. o jedech a n─Ťkter├Żch dal┼í├şch l├ítk├ích ┼íkodliv├Żch zdrav├ş
Nariadenie vl├ídy SSR ─Ź. 206/88 Zb. o jedoch a niektor├Żch in├Żch l├ítkach ┼íkodliv├Żch zdraviu
Vyhl├í┼íka MZ ─îR ─Ź. 84/1997 Sb., upravuj├şc├ş registraci p┼Ö├şpravk┼» na ochranu rostlin a zach├ízen├ş
s nimi a technick├ę a technologick├ę po┼żadavky na mechaniza─Źn├ş prost┼Öedky na ochranu rostlin
a jejich kontroln├ş testov├ín├ş ve zn─Ťn├ş vyhl├í┼íky ─Ź. 120/99 Sb.
Z├íkon ─Ź. 157/1998 Sb. o chemick├Żch l├ítkach a chemick├Żch pr├şpravkoch a o zmene niektor├Żch
─Ćal┼í├şch z├íkonov

16. Ďalšie informácie
Musia by┼ą dodr┼żovan├ę pracovn├ę obmedzenia pre ml├íde┼ż.
Musia by┼ą dodr┼żovan├ę pracovn├ę obmedzenia pre ┼żeny.
Bezpe─Źnostn├Ż list
Dátum vyhotovenia: 30/3/2000 Strana:6z 6
Dátum prepracovania: 26.10.2004
D├ítum vytla─Źenia: 11.1.2005 Aliette 80 WP
Prehlásenie:
Bezpe─Źnostn├Ż list obsahuje ├║daje potrebn├ę pre zaistenie bezpe─Źnosti a ochrany pri pr├íci a ochrany
┼żivotn├ęho prostredia. Uveden├ę ├║daje zodpovedaj├║ s├║─Źasn├ęmu stavu vedomost├ş a sk├║senost├ş a s├║
v s├║lade s platn├Żmi pr├ívnymi predpismi. Nem├┤┼żu by┼ą pova┼żovan├ę za z├íruku vo vz┼ąahu ku
ktor├ęmuko─żvek parametru pr├şpravku, vhodnosti a pou┼żite─żnosti v├Żrobku pre konkr├ętnu aplik├íciu
a nemaj├║ taktie┼ż ustanovova┼ą pr├ívne platn├║ z├íklad┼łu kontrakta─Źn├Żch vz┼ąahov.

ALL Chemical Analysis PAGES IN THIS GROUP
NAMECAS
7727-37-9.asp 7727-37-9
7439-97-6.asp 7439-97-6
04-12-0.asp 04-12-0 1344-28-1
04-10-0.asp 04-10-0 64742-48-9 64742-47-8 108-88-3 1330-20-7 100-41-4 108-67-8 95-63-6 13463-67-7 14807-96-6 110-19-0 108-65-6 112926-00-8
10102-44-0.asp 10102-44-0 7782-44-7 7727-37-9
64-17-5.asp 64-17-5 56-95-1
badgerminingcorp_com_March12007SilicaSandMSDSRevE.asp N/A
8052-41-3.asp 8052-41-3 64742-95-6 112945-52-5 64742-04-7
8052-42-4.asp 8052-42-4
7440-59-7.asp 7440-59-7
bangslabs_com_MSDS_PMMA.asp N/A
27012-62-0.asp 27012-62-0 107-13-1
15-02-2.asp 15-02-2 7439-92-1 7440-36-0 7664-93-9 9003-56-9
batzner_com_PT221LLabel.asp N/A
1405-97-6.asp 1405-97-6 1405-10-3 1405-20-5 54-64-8
3063-94-3.asp 3063-94-3 17096-07-0 19875-51-9 70877-62-2 79-41-4 13050-09-0 131-54-4 2035-72-5
32986-56-4.asp 32986-56-4 10043-35-3 7732-18-5
72822-13-0.asp 72822-13-0
67-63-0.asp 67-63-0 7732-18-5
9004-54-0.asp 9004-54-0 9004-65-3 8001-54-5 7732-18-5
67-63-0.asp 67-63-0
557-04-0.asp 557-04-0 9002-89-5 108-05-4
138261-41-3.asp 138261-41-3 1344-28-1
5742-19-8.asp 5742-19-8 111-42-2
064700-56-7.asp 064700-56-7
136426-54-5.asp 136426-54-5
26225-79-6.asp 26225-79-6
39148-24-8.asp 39148-24-8 112926-00-8
52645-53-1.asp 52645-53-1 14807-96-6
40596-69-8.asp 40596-69-8 64742-94-5
67485-29-4.asp 67485-29-4 57-55-6
120068-37-3.asp 120068-37-3 112-34-5
138261-41-3.asp 138261-41-3 55965-84-9
25606-41-1.asp 25606-41-1
138261-41-3.asp 138261-41-3 112926-00-8 128-37-0
5836-29-3.asp 5836-29-3
95737-68-1.asp 95737-68-1 57-55-6
138261-41-3.asp 138261-41-3 61827-42-7
13194-48-4.asp 13194-48-4 68412-54-4 68953-96-8
178928-70-6.asp 178928-70-6 118134-30-8
39148-24-8.asp 39148-24-8 27458-92-0
55-38-9.asp 55-38-9 1330-20-7
138261-41-3.asp 138261-41-3
1309-37-1.asp 1309-37-1 1333-86-4 7439-96-5 7440-21-3 7440-02-0 7440-50-8 7440-47-3 7439-98-7 1314-62-1
7758-99-8.asp 7758-99-8
bccytometry_com_732537AA.asp N/A
50-00-0.asp 50-00-0
50-00-0.asp 50-00-0
26628-22-8.asp 26628-22-8
910030-30-9.asp 910030-30-9


HBCChem,Inc

Chemical Information Net chemcas.orgCopyright Reserved

Trading Lead

Leputech HPLC Laboratory